Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Info SBD 2015_01

Tisk
Ke stažení ZDE
 
 

Cesta k domu

Tisk

pdf3  Dopis od města ke stažení v pdf.

 

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

Tisk

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

K bodu 1 – Volba výboru:
navržení členové výboru: p. Krajcarová, Říha, Fojtů a Blažek byli schváleni potřebným počtem hlasů.

K bodu 2 – Modernizace výtahu:
jelikož pro kompletní modernizaci výtahu bylo pouze 55,7 % všech vlastníků, bylo dohodnuto, aby výbor připravil nové návrhy na jarní schůzi SVJ.

K bodu 3 – Instalace rozdělovačů topných nákladů:
jelikož v době konání schůze vstoupil v platnost jak nový zákon, tak hlavně prováděcí vyhláška k němu, o tomto bodu se nehlasovalo a bylo dohodnuto, že výbor zajistí do konce tohoto roku objednání RTN tak, aby byl dodržen zákon, ale o způsobu měření a rozdělování nákladů bude rozhodnuto po upřesnění výkladu prováděcí vyhlášky.

K bodu 4 – Rozšíření programové nabídky:
Nabídka nebyla odsouhlasena – proti bylo 69,5 % všech vlastníků.

K bodu 5 – Provádění mimořádného úklidu:
Bylo odsouhlaseno 97,2 % všech vlastníků.

K bodu 6 – Pronájem bývalé bateriárny:
Počtem 100 % všech vlastníků byl odsouhlasen pronájem p. Holubovi.

K bodu 7 – Různé:
vystoupila p. Němečková s návrhem projednat možnost vybudování příjezdové cesty k domu – výbor se tímto již zabýval, připravuje dopis na Magistrát města Zlína – bude podávána informace o průběhu vyřizování; dále p. Němečková navrhla vyřídit úpravu – prořezání a vykácení přerostlých stromů hlavně na západní straně domu. Tuto záležitost již výbor vyřizuje s vedoucí odboru zeleně města Zlína – bude taktéž podávána průběžná informace.

   


Strana 5 z 8

Domů