Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Cesta k domu

Tisk

pdf3  Dopis od města ke stažení v pdf.

 

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

Tisk

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

K bodu 1 – Volba výboru:
navržení členové výboru: p. Krajcarová, Říha, Fojtů a Blažek byli schváleni potřebným počtem hlasů.

K bodu 2 – Modernizace výtahu:
jelikož pro kompletní modernizaci výtahu bylo pouze 55,7 % všech vlastníků, bylo dohodnuto, aby výbor připravil nové návrhy na jarní schůzi SVJ.

K bodu 3 – Instalace rozdělovačů topných nákladů:
jelikož v době konání schůze vstoupil v platnost jak nový zákon, tak hlavně prováděcí vyhláška k němu, o tomto bodu se nehlasovalo a bylo dohodnuto, že výbor zajistí do konce tohoto roku objednání RTN tak, aby byl dodržen zákon, ale o způsobu měření a rozdělování nákladů bude rozhodnuto po upřesnění výkladu prováděcí vyhlášky.

K bodu 4 – Rozšíření programové nabídky:
Nabídka nebyla odsouhlasena – proti bylo 69,5 % všech vlastníků.

K bodu 5 – Provádění mimořádného úklidu:
Bylo odsouhlaseno 97,2 % všech vlastníků.

K bodu 6 – Pronájem bývalé bateriárny:
Počtem 100 % všech vlastníků byl odsouhlasen pronájem p. Holubovi.

K bodu 7 – Různé:
vystoupila p. Němečková s návrhem projednat možnost vybudování příjezdové cesty k domu – výbor se tímto již zabýval, připravuje dopis na Magistrát města Zlína – bude podávána informace o průběhu vyřizování; dále p. Němečková navrhla vyřídit úpravu – prořezání a vykácení přerostlých stromů hlavně na západní straně domu. Tuto záležitost již výbor vyřizuje s vedoucí odboru zeleně města Zlína – bude taktéž podávána průběžná informace.

     

Shromáždění SVJ - 10. 4. 2014

Tisk

 Termín konání: čtvrtek 10. 4. 2014 v 18.00 hodin

Místo konání: velká sušárna domu 4567

  Program schůze:

  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení návrhu rozpočtu domu pro rok 2014 
  3. Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu – výsledek hospodaření domu  za rok 2013 
  4. Modernizace výtahu
    Členové výboru navrhují zařazení tohoto bodu na základě Inspekční zprávy o technickém a bezpečnostním stavu výtahu. Vyčleněná částka na tuto modernizaci je stanovena tak, abychom nevyčerpali celou hotovost na účtu fondu oprav (FO). U navrhované dražší varianty bude částečně využita hotovost z FO + bezúročná půjčka od zhotovitele.
  5. Různé, diskuze

 

 Informace k jednotlivým položkám budou vyvěšeny na nástěnce domu a na domovní webové stránce.

                                                                                                     Výbor SVJ

Zplnomocnění na druhé straně pozvánky.


pdf2 porovnání modernizace výtahu

pdf2 inspekční zpráva výtahu 


Strana 5 z 7

Domů