Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Poměrový měřič tepla E-ITN 40

Tisk
Zobrazovaná data
Výrobní číslo (postupně se zobrazující) 0101-0...
Zúčtovací období u01.01
Náměr indikátoru za aktuální roční zúčt. období 0
Náměr indikátoru za minulé roční zúčt. období 0 SM
Náměr indikátoru za aktuální měsíční zúčt.
období
0.
Náměr indikátoru za minulé měsíční zúčt. období 0. SM

Pro úsporu baterie, je po delší době neaktivity(cca 1 min.), displej vypnut. Displej se znovu zapne stisknutím tlačítka.Každý stisk zobrazí další hodnotu.

Zobrazovaná data
0101-0... Výrobní číslo (postupně se zobrazující)
u01.01 Zúčtovací období od datumu
0 Náměr indikátoru za aktuální roční zúčt. období
0 SM Náměr indikátoru za minulé roční zúčt. období
0. Náměr indikátoru za aktuální měsíční zúčt.období
0. SM Náměr indikátoru za minulé měsíční zúčt. období

 

Výměna vodoměrů a RTN 8. a 9. 1. 2024

Tisk
dovolujeme si Vás upozornit na povinnost ověřování bytových vodoměrů dle § 11
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Vyhláška č.285/2011 Sb. sjednotila lhůtu
ověřování u vodoměrů na studenou a teplou vodu na pět let.
U vodoměrů ve vašem domě lhůta platnosti ověření již uplynula, proto se
uskuteční výměna všech nevyhovujících bytových vodoměrů za nové. Pokud
by zůstaly vodoměry bez platného ověření, museli bychom v případě reklamace
vyúčtování provést přepočet spotřeby vody podle počtu osob, dle přílohy č. 12 -
Směrná čísla potřeby vody a dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
V případě, že někdo z uživatelů bytů nebude spolupracovat a nezpřístupní byt
k výměně vodoměrů, budeme nuceni provést vyúčtování podle ustanovení vyhlášky
č. 269/2015 Sb., následujícím způsobem: „Neumožní-li konečný spotřebitel
instalaci vodoměrů, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele
spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky
nákladů. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce“. Žádáme
Vás proto o zpřístupnění Vašeho bytu za účelem výměny vodoměrů ve stanoveném
termínu.
Poznámka:
Při dodatečné výměně vodoměrů mimo smluvený termín bude uživateli -
vlastníku bytové jednotky účtován individuální výjezd v ceně 500,00 Kč / byt.
V časovém rozmezí se mohou jednotlivé byty vyměnit.
v pondělí 8. a 9. 1. 2024 bude ve vašem domě Okružní 4567 prováděna výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu vč. montáže rozdělovačů topných nákladů (RTN) na radiátory. Zajistěte prosím od  uvedené doby přístup do bytu. Rozdělovače se montují na střed radiátoru, proto Vás žádáme o odstranění nábytku před radiátory.

Rozpis časů:

Celý článek...
 

Shromáždění SVJ - 29. 06. 2023 v 18.00 hodin

Tisk

Termín konání: čtvrtek 29. 06. 2023 v 18.00 hodin.

Místo konání: velká sušárna domu 4567

Program:

1. Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu za rok 2022

2. Schválení rozpočtu na rok 2023

3. Informace o finančním stavu SVJ

4. Informace o výměně vodoměrů s dálkovým odečtem a instalaci poměrových měřidel tepla s dálkovým odečtem

5. Různé, diskuze

pdf3 Podklady

pdf3 Ke stažení Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 31. 01. 2022

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 31. 01. 2022

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení rozpočtu na rok 2022

2. - Schválení navrženého delegáta p. Zdenky Petříkové pro shromáždění delegátů SBD BUDOVATEL na funkční období 2022-2027 (platí jen pro členy SBD).

pdf3Podklady - rozpočet 2022

pdf3Podklady - SBD

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 15. 5. 2021

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 15. 5. 2021

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

  1. Schválení vyúčtování za rok 2020
  2. Souhlasím s vybudováním sklepního prostoru o ploše 2,9 m2

pdf3Podklady - vyúčtování 2020

Našli jsme v domě prostor pod schodištěm, ze kterého je možno vybudovat uzavřený sklepní prostor
o ploše 2,9 m2. Náklady na vybudování sklepa jsou vratné za 6 - 7 let.
Předpokládaný měsíční nájem 100,- až 120 ,- Kč.
Případní zájemci o tento prostor se mohou přihlásit u výboru.

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 


Strana 1 z 8

Domů