Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Informace Výměna vodoměrů a RTN 8. a 9. 1. 2024

Výměna vodoměrů a RTN 8. a 9. 1. 2024

Tisk
dovolujeme si Vás upozornit na povinnost ověřování bytových vodoměrů dle § 11
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Vyhláška č.285/2011 Sb. sjednotila lhůtu
ověřování u vodoměrů na studenou a teplou vodu na pět let.
U vodoměrů ve vašem domě lhůta platnosti ověření již uplynula, proto se
uskuteční výměna všech nevyhovujících bytových vodoměrů za nové. Pokud
by zůstaly vodoměry bez platného ověření, museli bychom v případě reklamace
vyúčtování provést přepočet spotřeby vody podle počtu osob, dle přílohy č. 12 -
Směrná čísla potřeby vody a dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
V případě, že někdo z uživatelů bytů nebude spolupracovat a nezpřístupní byt
k výměně vodoměrů, budeme nuceni provést vyúčtování podle ustanovení vyhlášky
č. 269/2015 Sb., následujícím způsobem: „Neumožní-li konečný spotřebitel
instalaci vodoměrů, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele
spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky
nákladů. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce“. Žádáme
Vás proto o zpřístupnění Vašeho bytu za účelem výměny vodoměrů ve stanoveném
termínu.
Poznámka:
Při dodatečné výměně vodoměrů mimo smluvený termín bude uživateli -
vlastníku bytové jednotky účtován individuální výjezd v ceně 500,00 Kč / byt.
V časovém rozmezí se mohou jednotlivé byty vyměnit.
v pondělí 8. a 9. 1. 2024 bude ve vašem domě Okružní 4567 prováděna výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu vč. montáže rozdělovačů topných nákladů (RTN) na radiátory. Zajistěte prosím od  uvedené doby přístup do bytu. Rozdělovače se montují na střed radiátoru, proto Vás žádáme o odstranění nábytku před radiátory.

Rozpis časů:

Pondělí 8.1.2024
číslo bytu jméno čas od
76 Koželová Vendula 8:00 hod
75 Mikulenková Jaroslava 8:00 hod
74 Šenkýřová Marta 8:00 hod
73 Náplavová Jana 9:00 hod
72 Fojtů Stanislav 9:00 hod
71 Kopal Tomáš 9:00 hod
66 Kašíková Dagmar 10:00 hod
65 Charuza Emanuel 10:00 hod
64 Mihal Radek 10:00 hod
63 Blažek Zbyněk 11:00 hod
62 Spáčilová Marie 11:00 hod
61 Bartek Jan 11:00 hod
56 Školoudíková Věra 12:00 hod
55 Hochová Zdeňka 12:00 hod
54 Maňasová Zdeňka 13:00 hod
53 Čapka Alexander 13:00 hod
52 Krajcarová Dagmar 14:00 hod
51 Hába Marek 14:00 hod
spol. prostory

Úterý 9.1.2024
číslo bytu jméno čas od
46 Ševčík Jiří 8:00 hod
45 Tomešková Rosalie 8:00 hod
44 Žižlavský Pavel 8:00 hod
43 Říhová Anna 9:00 hod
42 Sýkora Karel 9:00 hod
41 Činčová Yvona 9:00 hod
36 Jandoušová Libuše 10:00 hod
35 Juřenová Marie 10:00 hod
34 Bačík Jiří 10:00 hod
33 Večerka Jiří 11:00 hod
32 Vychopňová Květoslava 11:00 hod
31 Linek Petr 11:00 hod
26 Sedláček Tomáš 12:00 hod
25 Peprníčková Oldřiška 12:00 hod
24 Vojáček Ondřej 13:00 hod
23 Sedlář Jiří 13:00 hod
22 Jirátko Aleš 14:00 hod
21 Holubová Irena 14:00 hod
14 Lebánková Kamila 15:00 hod
13 Kuchař Vladimír 15:00 hod
V případě, že někdo z uživatelů bytů nebude spolupracovat a nezpřístupní byt k výměně vodoměrů, budeme nuceni provést vyúčtování podle ustanovení vyhlášky č. 269/2015 Sb., následujícím způsobem: „Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce“. Žádáme Vás proto o zpřístupnění Vašeho bytu za účelem výměny vodoměrů ve stanoveném termínu.
Poznámka:
Při dodatečné výměně vodoměrů mimo smluvený termín bude uživateli - vlastníku bytové jednotky účtován individuální výjezd v ceně 500,00 Kč / byt.
V časovém rozmezí se mohou jednotlivé byty vyměnit.
Aktualizováno Neděle, 07 Leden 2024 13:09  

Domů Informace Výměna vodoměrů a RTN 8. a 9. 1. 2024