Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Shromáždění SVJ - 31. 01. 2022

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 31. 01. 2022

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení rozpočtu na rok 2022

2. - Schválení navrženého delegáta p. Zdenky Petříkové pro shromáždění delegátů SBD BUDOVATEL na funkční období 2022-2027 (platí jen pro členy SBD).

pdf3Podklady - rozpočet 2022

pdf3Podklady - SBD

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 15. 5. 2021

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 15. 5. 2021

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

  1. Schválení vyúčtování za rok 2020
  2. Souhlasím s vybudováním sklepního prostoru o ploše 2,9 m2

pdf3Podklady - vyúčtování 2020

Našli jsme v domě prostor pod schodištěm, ze kterého je možno vybudovat uzavřený sklepní prostor
o ploše 2,9 m2. Náklady na vybudování sklepa jsou vratné za 6 - 7 let.
Předpokládaný měsíční nájem 100,- až 120 ,- Kč.
Případní zájemci o tento prostor se mohou přihlásit u výboru.

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí

Tisk

Do 1. 2. 2021 jsou všichni vlastníci bytů povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za pozemek převedený bezplatně od státu.
Tiskopis máte ve schránce.

pdf3Vzor.pdf

pdf3Tiskopis.pdf

pdf3Pokyny.pdf

 

 

Shromáždění SVJ - 13. 12. 2020

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 13. 12. 2020

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení rozpočtu na rok 2021

pdf3Podklady - rozpočet 2021

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 21. 06. 2020

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 21. 06. 2020

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu za rok 2019

2. - Schválení rozpočtu na rok 2020

 

pdf3Podklady - vyúčtování 2019  a rozpočet 2020

pdf3Výsledek hlasování - protokol

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 


Strana 1 z 7

Domů