Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Shromáždění SVJ - 15. 5. 2021

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 15. 5. 2021

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

  1. Schválení vyúčtování za rok 2020
  2. Souhlasím s vybudováním sklepního prostoru o ploše 2,9 m2

pdf3Podklady - vyúčtování 2020

Našli jsme v domě prostor pod schodištěm, ze kterého je možno vybudovat uzavřený sklepní prostor
o ploše 2,9 m2. Náklady na vybudování sklepa jsou vratné za 6 - 7 let.
Předpokládaný měsíční nájem 100,- až 120 ,- Kč.
Případní zájemci o tento prostor se mohou přihlásit u výboru.

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí

Tisk

Do 1. 2. 2021 jsou všichni vlastníci bytů povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za pozemek převedený bezplatně od státu.
Tiskopis máte ve schránce.

pdf3Vzor.pdf

pdf3Tiskopis.pdf

pdf3Pokyny.pdf

 

 

Shromáždění SVJ - 13. 12. 2020

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 13. 12. 2020

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení rozpočtu na rok 2021

pdf3Podklady - rozpočet 2021

pdf3Výsledek hlasování - protokol 

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 21. 06. 2020

Tisk

Termín konání: Korespondenčně, do 21. 06. 2020

Budou Vám doručeny hlasovací lístky. Vyplněné a podepsané vhoďte do schránky SVJ, nebo odevzdejte některému členu výboru.

1. - Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu za rok 2019

2. - Schválení rozpočtu na rok 2020

 

pdf3Podklady - vyúčtování 2019  a rozpočet 2020

pdf3Výsledek hlasování - protokol

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 

Shromáždění SVJ - 12. 11. 2019 v 18.00 hodin

Tisk

Termín konání: úterý  12. 11. 2019 v 18.00 hodin Místo konání: velká sušárna domu 4567

Program:

1. Prezence a schválení programu schůze;

2. Volba výboru SVJ s mandátem od 19. 1. 2020

Dne 19. 1. 2020 uplyne 5 let od poslední volby členů výboru. Proto je potřeba buď potvrdit

shromážděním SVJ stávající složení výboru nebo navrhnout a schválit nové členy;

3. Zvýšení odměn funkcionářům – členům výboru SVJ ze současných 3 458,- Kč/měsíc na

4 000,- Kč/měsíc (cca 14,- Kč/byt/měsíc), od 1. 1. 2020;

4. Navýšení odměny za úklid domu ze současných 3000,- Kč/měsíc na 3500,- Kč/měsíc

(cca 13,- Kč/byt/měsíc), od 1. 1. 2020.

5. Různé.


pdf3 Ke stažení Pozvánka

pdf3 Ke stažení Výsledek hlasování - protokol

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

 


Strana 1 z 7

Domů