Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Příjmy z pronájmu

Tisk

Přiznat a zdanit musíte také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Až na pár výjimek. Pokud se jedná jen o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte.
Totéž platí, když máte příjmy jen ze závislé činnosti (tedy typicky ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc za rok.
Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřesáhnou patnáct tisíc.

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-prijmu/297815-priznani-k-dani-z-prijmu-kdo-se-musi-v-roce-2015-priznat

 

Podíl na zastavěném pozemku našeho domu

Tisk

Všichni vlastníci bytů v našem domě zatím nejsou zároveň i vlastníky zastavěného pozemku, protože tento pozemek není majetkem družstva, ale státu. Ten postupně sice pozemky na jednotlivá družstva převádí, jenže to jde pomalu, je toho velmi mnoho. Až dojde řada na st. parcelu pod naším domem, pak stát těm, kteří již mají  byty v osobním vlastnictví, převede alikvótní část bezúplatně na vlastníky a zbytek na REAL FLAT pro ty, kteří převedenou bytovou jednotku zatím nemají. Tito pak při eventuálním převodu už ve smlouvě budou mít uvedenou i část pozemku.

 

Povinnosti vlstníků při pronájmu

Tisk

Povinnosti vlastníků bytových jednotek při pronájmu, nebo přenechání bytu k užívání jiné osobě.

Podle nového občanského zákoníku §1177 je uložena povinnost:

Celý článek...
     


Strana 4 z 8

Domů