Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Informace Povinnosti vlstníků při pronájmu

Povinnosti vlstníků při pronájmu

Tisk

Povinnosti vlastníků bytových jednotek při pronájmu, nebo přenechání bytu k užívání jiné osobě.

Podle nového občanského zákoníku §1177 je uložena povinnost:

 

- oznámit výboru SVJ v domě, že nabyl jednotku do vlastnictví včetně své adresy

- jména a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, včetně kontaktů (email, mobil)

A to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděl, že je vlastníkem.

- nahlásit výboru SVJ v domě všechny osoby, které v bytě bydlí v souhrnu nejméně tři měsíce v roce.

Pokud vlastník přenechá byt k užívání jiné osobě, oznámí i tuto skutečnost výboru SVJ, uvede jméno a adresu této osoby.

Tyto údaje jsou potřebné pro komunikaci přímo s nájemci bytu a pro rozúčtování některých služeb.

Aktualizováno Středa, 20 Leden 2016 08:13  

Domů Informace Povinnosti vlstníků při pronájmu