Dům 4567

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 13. 11. 2014

Shromáždění SVJ - 13. 11. 2014

Tisk

pdf3 Ke stažení Výsledek hlasování - protokol

Termín konání: 13. 11. 2014 v 18.00 hodin      
Místo konání: velká sušárna domu 4567

pdf3
 Ke stažení

Program schůze: 

 1. Volba výboru SVJ s mandátem od 19. 1. 2015
  Dne 19. 1. 2015 uplyne 5 let od zvolení stávajících členů výboru. Proto je potřeba buď potvrdit shromážděnímstávající složení výboru nebo navrhnout nové členy;
 2. Modernizace výtahu
  Dle výsledku dotazníku navržena varianta kompletní modernizace výtahu (cena cca 815.000,- Kč, navýšení odvodů do FO po dobu 2 let ve výši do 300,- Kč/byt s částečným využitím hotovosti z fondu oprav a bezúročné půjčky od zhotovitele);
 3. Instalace rozdělovačů topných nákladů (RTN)
  V případě, kdy nebude ze strany SVJ 100 % odmítnutí instalace RTN, budeme muset dle přijatého zákona do konce letošního roku montáž ventilů zajistit. Cenu bude hradit každý vlastník nebo nájemce bytu sám s tím, že platba mu bude odečtena při vyúčtování nákladů na služby za r. 2015;
 4. Rozšíření programové nabídky
  Nabízíme rozšíření TV programů o: SPORT5, SLOVAK SPORT, NOE TV za cenu 2.400,- Kč. Pokud se podaří přijímat i slovenské TV programy, cena se zvýší cca na 5.000,- Kč;
 5. Pravidelné provádění mimořádného velkého úklidu
  Mytí všech oken ve společných prostorách zevnitř i venku, mytí všech dveří ve společných prostorách, průběžný úklid okolo domu, udržování předzahrádky, za cenu 2.000,- Kč/rok;
 6. Pronájem místnosti – původní bateriárny, za cenu 50,- Kč/měsíc;
 7. Různé, diskuze.

   Výbor SVJ

Zplnomocnění na druhé straně pozvánky.
Odpovědi, se kterými budete souhlasit, zakroužkujte.

PROSÍME POKUD MOŽNO O OSOBNÍ ÚČAST NA SCHŮZI.

Aktualizováno Čtvrtek, 13 Listopad 2014 22:06  

Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 13. 11. 2014