Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

Tisk

Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014

K bodu 1 – Volba výboru:
navržení členové výboru: p. Krajcarová, Říha, Fojtů a Blažek byli schváleni potřebným počtem hlasů.

K bodu 2 – Modernizace výtahu:
jelikož pro kompletní modernizaci výtahu bylo pouze 55,7 % všech vlastníků, bylo dohodnuto, aby výbor připravil nové návrhy na jarní schůzi SVJ.

K bodu 3 – Instalace rozdělovačů topných nákladů:
jelikož v době konání schůze vstoupil v platnost jak nový zákon, tak hlavně prováděcí vyhláška k němu, o tomto bodu se nehlasovalo a bylo dohodnuto, že výbor zajistí do konce tohoto roku objednání RTN tak, aby byl dodržen zákon, ale o způsobu měření a rozdělování nákladů bude rozhodnuto po upřesnění výkladu prováděcí vyhlášky.

K bodu 4 – Rozšíření programové nabídky:
Nabídka nebyla odsouhlasena – proti bylo 69,5 % všech vlastníků.

K bodu 5 – Provádění mimořádného úklidu:
Bylo odsouhlaseno 97,2 % všech vlastníků.

K bodu 6 – Pronájem bývalé bateriárny:
Počtem 100 % všech vlastníků byl odsouhlasen pronájem p. Holubovi.

K bodu 7 – Různé:
vystoupila p. Němečková s návrhem projednat možnost vybudování příjezdové cesty k domu – výbor se tímto již zabýval, připravuje dopis na Magistrát města Zlína – bude podávána informace o průběhu vyřizování; dále p. Němečková navrhla vyřídit úpravu – prořezání a vykácení přerostlých stromů hlavně na západní straně domu. Tuto záležitost již výbor vyřizuje s vedoucí odboru zeleně města Zlína – bude taktéž podávána průběžná informace.

 

Domů Shromáždění společenství Zápis ze shromáždění členů SVJ, ze dne 13. 11 2014