Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 12. 11. 2019 v 18.00 hodin

Shromáždění SVJ - 12. 11. 2019 v 18.00 hodin

Tisk

Termín konání: úterý  12. 11. 2019 v 18.00 hodin Místo konání: velká sušárna domu 4567

Program:

1. Prezence a schválení programu schůze;

2. Volba výboru SVJ s mandátem od 19. 1. 2020

Dne 19. 1. 2020 uplyne 5 let od poslední volby členů výboru. Proto je potřeba buď potvrdit

shromážděním SVJ stávající složení výboru nebo navrhnout a schválit nové členy;

3. Zvýšení odměn funkcionářům – členům výboru SVJ ze současných 3 458,- Kč/měsíc na

4 000,- Kč/měsíc (cca 14,- Kč/byt/měsíc), od 1. 1. 2020;

4. Navýšení odměny za úklid domu ze současných 3000,- Kč/měsíc na 3500,- Kč/měsíc

(cca 13,- Kč/byt/měsíc), od 1. 1. 2020.

5. Různé.


pdf3 Ke stažení Pozvánka

pdf3 Ke stažení Výsledek hlasování - protokol

Schválení výměny svislé litinové kanalizace v přízemí, sklepech a

suterénu – cena 90 161,- Kč;

Aktualizováno Úterý, 11 Leden 2022 14:36  

Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 12. 11. 2019 v 18.00 hodin