Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 24.3.2011

Shromáždění SVJ - 24.3.2011

Tisk

pdf2 Výsledky - protokol o hlasování

  Termín konání: 24. 3. 2011 v 18.00 hodin
Místo konání: velká sušárna domu 4567
 
Program schůze:
 
1.      Schválení programu schůze
 
2.      Schválení varianty rekonstrukce společné televizní antény
 

            2a) Příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T                                              

                  - výměna zásuvek a rozvodů STA

                  - nutnost pořízení set top boxu pro starší typy televizorů

                  - náklady:  30 000,- Kč

 

            2b) Příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T a převod základních

                  programů do ANALOGU pro starší typy televizorů

                  - výměna zásuvek a rozvodů STA

                  - převod 6 digitálních programů do analogového pásma

                  - bez nutnosti pořízení set top boxu pro starší typy televizorů

                  - náklady: 45 000,- Kč

 

3.      Stručná informace o průběhu přípravy revitalizace domu

           

            - Na základě hlasování ze shromáždění SVJ ze dne 11. 11. 2010  bylo zajištěno vypracování

              Stavebního projektu „Revitalizace bytového domu Okružní č.p. 4567, Zlín“ projektantem

              Ing. Tomášem Foltýnem za cenu 42 000,- Kč a objednáno přepočítání Odborného posudku

              dle požadavků programu Zelená úsporám u energetické agentury DEA za cenu 4 200,- Kč.

              Zbývající dokumenty potřebné k přidělení dotace Zelená úsporám, event. Panel, budou

              zajištěny až v případě opětného vyhlášení výše uvedených dotací.

 

            - Na základě nových skutečností – zastavení přidělování státních dotací v minulém roce,

              připravovaného zvýšení DPH o 10 % od 1. 10. 2011 a zjištěné ceny revitalizace - se výbor

              rozhodl připravit podklady k případné realizaci celkové revitalizace domu i bez přidělení

              dotace:

 

              - 4 firmám (BOLIO, FASTEKOL, RENDEO a RESTA) byly zadány podmínky o

                 předložení cenové nabídky na revitalizaci domu

              - na schůzích výboru dne 21. 2. a 28. 2. 2011 byly projednány předložené cenové nabídky

                a dle ceny a referencí byla vybrána firma BOLIO

              - zástupci výboru nechali zpracovat nabídku České spořitelny na úvěr a celkové splátky

                dle jednotlivých bytů.

               

                Všechny nabídky jsou k nahlédnutí u členů výboru SVJ nebo budou vyvěšeny

                na nástěnce.

 

  

4.      Schválení realizace a financování celkové revitalizace domu

                 (k realizaci je nutný souhlas 75 % všech vlastníků)

 

           - cena firmy BOLIO na celkovou revitalizaci domu                                   4 048 039,- Kč

             (počátek oprav a délka trvání bude dohodnuta tak, abychom

              vše dokončili do konce III. čtvrtletí 2011)

           - vypracovaná nabídka ČS na úvěrování akce ve výši                              3 000 000,- Kč

             (úvěr na 15 let, při 5leté fixaci úrok 4,5 %)

 

             Odvod do fondu oprav se nebude muset navyšovat!

 

             Zvýšený odvod do FO budou mít pouze ti, kteří mají

             v projektu zahrnutu výměnu oken, a to dle jednotlivých

             rozpisů cca 320,- - 390,- Kč/měsíčně.

             Při plánované spoluúčasti 1 mil. Kč zůstane na účtu

             rezerva cca 500 000,- Kč + každý měsíc přibude

             cca 7 000,- Kč.                                                        

 

Poznámka:

Shromáždění SVJ se zúčastní zástupce banky a zástupce dodavatelské firmy.

 

 

                                                                                                                      výbor SVJ

Aktualizováno Pátek, 28 Březen 2014 18:53  

Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 24.3.2011