Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 29. 6. 2010

Shromáždění SVJ - 29. 6. 2010

Tisk

pdf1 Výsledky - Protokol o hlasování 

Zápis ze shromáždění členů společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4567, Zlín, konaného dne 29. 6. 2010

Přítomno bylo 87,2 % všech vlastníků jednotek.

-         Byl odsouhlasen navržený program

-         Byla podána informace o tom, že úklid společných prostor vybraným subjektem započne od 5. 7. 2010

-         Bylo hlasováno k jednotlivým bodům:

- Otázka č. 1 – nebyla odsouhlasena potřebným kvórem vlastníků

- Otázka č. 2 – nebyla odsouhlasena potřebným kvórem vlastníků

Návrh na další postup bude předložen na příští schůzi SVJ.

-         Pan Bohumil Ševčík oznámil rezignaci na funkci ve výboru SVJ. Po obdržení rezignace v písemné formě o tom bude jednat výbor SVJ a na příští schůzi podá návrh na řešení.

 

Přílohy: 5 stran - protokoly o účasti a hlasování k jednotlivým bodům

 

                                                                                        Dagmar Krajcarová

                                                                                              za výbor SVJ


  Program shromáždění:   

  Revitalizace domu:

I. varianta – náklady na celkovou rekonstrukci cca              6 500 000,- Kč

-         z toho předpokládaná dotace „Zelená úsporám“         3 340 000,- Kč

-         úvěr při spolufinancování ve výši 1 mil Kč cca 2 160 000,- Kč

                 -     splátky:                            

                       . splatnost 15 let                                                         17 000,- Kč/měsíc

                       . splatnost 9 let                                                           25 000,- Kč/měsíc

                   (měsíční výše odvodu do FO činí 33 tis. Kč) = žádné navýšení

Podmínkou pro získání dotace je co nejrychlejší výměna starých oken v 9 bytech. Ta musí být součástí projektu „Zelená úsporám“. Způsoby profinancování budou projednány s konkrétními vlastníky bytů, kterých se výměna týká.

 

II. varianta pouze rekonstrukce lodžií – náklady cca                     1 300 000,- Kč

     + rekonstrukce spár, dodělání vchodu a zateplení podlah

       přízemních bytů.

     U této varianty je nutno počítat s tím, že celkové zateplení se současnými dotacemi

                 již nebude minimálně 20 let možné.

 

Ceny jsou uvedeny orientační, dále se budou upřesňovat dle výsledku hlasování na schůzi.

Účast všech vlastníků nutná, v případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně, použijte přiložený

formulář zplnomocnění.


Vážení členové SVJ domu Okružní 4567, Zlín,

jelikož na shromáždění SVJ dne 15. 6. 2010 nebyla kladně odhlasována ani jedna ze dvou navržených variant revitalizace našeho domu, zveme Vás k novému a poslednímu projednání tohoto důležitého bodu.

Aby byla odsouhlasena alespoň jedna ze dvou variant, je zapotřebí, aby se shromáždění zúčastnilo a současně se kladně vyjádřilo alespoň 75 % všech vlastníků bytů našeho domu (čili nejen tříčtvrteční většina zúčastněných na shromáždění) ke každé z navržených variant.

Proto si Vás znovu dovolujeme upozornit, že Vaše osobní účast na shromáždění 29. 6. 2010 je nezbytná pro to, abychom co nejdříve mohli v našem domě začít práce na celkové rekonstukci domu (zateplení + lodžie) či alespoň na rekonstrukci lodžií (I. nebo II. varianta dle pozvánky).

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, zplnomocněte kohokoliv jiného (člena rodiny, souseda, člena výboru apod.) k Vašemu zastoupení na shromáždění. K tomu můžete použít přiložený formulář zplnomocnění.

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Červenec 2010 12:58  

Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 29. 6. 2010