Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 15. 6. 2010

Shromáždění SVJ - 15. 6. 2010

Tisk

 pdf1 Výsledky - Protokol o hlasování

Zápis ze shromáždění členů společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4567, Zlín, konaného dne 15. 6. 2010

Přítomno bylo 87,5 % všech vlastníků jednotek.

-         Bylo provedeno odsouhlasení programu schůze

-         Byla provedena kontrola zápisu z minulé (ustavující schůze)

-         Bylo odsouhlaseno vyúčtování nákladů na správu domu za rok 2009

-         Byl odsouhlasen návrh Domovního řádu

-         Byla provedena informace o zřízení účtu SVJ

-         Byla provedena informace o uzavření Mandátní smlouvy a smlouvy na údržbu výtahu

-         Byl odsouhlasen návrh na úklid domu dodavatelskou formou

-         Byla provedena informace o dvou variantách revitalizace domu

- potřebných kvórem 75 % všech vlastníků nebyla odsouhlasena ani jedna varianta

- potřebným kvórem více než 50 % přítomných (87,5 %) bylo odsouhlaseno uspořádání

shromáždění SVJ nejpozději do konce měsíce června k výše uvedeným dvěma variantám

revitalizace domu.

 

Přílohy: 4 protokoly o účasti a hlasování k jednotlivým bodům


Pozvánka

  1. Kontrola zápisu z minulé (ustavující) schůze
  2. Odsouhlasení vyúčtování nákladů na správu domu za rok 2009
  3. Odsouhlasení Domovního řádu
  4. Informace o zřízení účtu SVJ

Zůstatek na účtech je k 27. 5. 2010    1 376 849 Kč.

  1. Informace o uzavření Mandátní smlouvy a smlouvy na údržbu výtahu
  2. Návrh na úklid domu dodavatelskou formou

Z nabídek několika zájemců vyplývá průměrná cena 2 500,- Kč/měsíc.

  1. Revitalizace domu:

I. varianta – náklady na celkovou rekonstrukci cca              6 500 000,- Kč

-         z toho předpokládaná dotace „Zelená úsporám“         3 340 000,- Kč

-         úvěr při spolufinancování ve výši 1 mil Kč cca              2 160 000,- Kč

                 -     splátky:                            

                       . splatnost 15 let                                                          17 000,- Kč/měsíc

                       . splatnost 9 let                                                            25 000,- Kč/měsíc

                    (měsíční výše odvodu do FO činí 33 tis. Kč) = žádné navýšení

Podmínkou pro získání dotace je co nejrychlejší výměna starých oken v 9 bytech. Ta musí být součástí projektu „Zelená úsporám“. Způsoby profinancování budou projednány s konkrétními vlastníky bytů, kterých se výměna týká.

 

II. varianta pouze rekonstrukce lodžií – náklady cca                     1 300 000,- Kč

     + rekonstrukce spár a  dodělání vchodu

     U této varianty je nutno počítat s tím, že celkové zateplení se současnými dotacemi

                 již nebude minimálně  20 let možné.

 

Ceny jsou uvedeny orientační, dále se budou upřesňovat dle výsledku hlasování na schůzi.

Upozorňujeme všechny na důležitost této schůze !!!

Doporučujeme si vzít s sebou něco na sezení.

Program schůze (Shromáždění společenství):
Aktualizováno Úterý, 22 Červen 2010 12:01  

Domů Shromáždění společenství Shromáždění SVJ - 15. 6. 2010