Dům 4567

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Shromáždění společenství Domovní schůze 8.12. 2009

Domovní schůze 8.12. 2009

Tisk

Zápis se odkazuje na jednotlivé body programu.

Ad1. :  prezence - viz prezenční listina. Na návrh p. Ševčíka schváleno rozšíření programu o bod 5a: kontrola zápisu z minulé schůze.

Ad 2. A 3.  :Přítomný zástupce SBD Budovatel p. Kovář informoval přítomné o hlavních bodech, spojených se vznikem společenství vlastníků.

Ad 4. Sdělil jsem přítomným, že k návrhu rozpočtu ekonomicky oprávněných nákladů na správu domu, na služby a energie pro rok 2010, který byl vyvěšen od 16.11. (sejmuto 7.12.) nebyla do termínu 4.12, stanovenému SBD, vznesena jediná připomínka a tudíž platí.

Ad 5. : Informoval jsem přítomné o stavu účtu domu.  K 31.12. 2008 byl stav:  1.204 201,51 Kč, k 31.12.2009 dle e-mailu ze SBD 1.214 835,05 Kč. Realizované investice (okna, dveře) již zaplaceny. Návrh na zaplacení částky 305 Kč za opakované seřízení vstupních dveří, vyvolané opakovanými zásahy některého z obyvatel prošel bez připomínek.

Ad 5a. : Při kontrole zápisu konstatováno, že k výběru dodavatelské firmy na výměnu oken a dveří nebyla svolána schůze. (Odsouhlasení provedeno podpisovou akcí. Podepsali všichni bydlící. Do ukončení akce k tomuto postupu nebyla vznesena jediná námitka.) Další body bez připomínek.

Ad 6.: Byla podána informace k realizaci investiční akce výměny oken společných prostor a vstupních dveří. Za okna zaplaceno 76.417 Kč, za dveře  včetně klíčů a rohožky 296 043 Kč (vč. DPH). Přítomní byli informováni zástupcem SBD, že částky prošly kontrolou pracovníků SBD proti smlouvám a nebylo shledáno rozdílu.

Ad 7. A 8. : K těmto bodům se rozpoutala diskuze. V ní podán návrh na opravy balkonů. Nakonec bylo hlasováno o prioritách s výsledkem:Renovace výtahu: 4 hlasy, instalace poměrových měřidel 5 hlasů, oprava balkonů 13 + 7 hlasů od p. Kováře za nepřítomné nájemce. Akce „balkony“ přechází na vedení společenství vlastníků, které bude zvoleno dne 14.1. 2010.

Ad 9. Různé – byli navrženi kandidáti pro volbu vedení společenství vlastníků na schůzi 14.1. Se jmény seznámí vedení SBD při svolávání schůze. Dále jsem byl požádán o zjištění možnosti regulace vytápění změnou otopové křivky.   

Zápis zhotovil:   Zdeněk Slunský

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Leden 2010 08:17  

Domů Shromáždění společenství Domovní schůze 8.12. 2009