Shromáždění SVJ - 10. 4. 2014

Pátek, 12 Duben 2013 06:28
Tisk

 Termín konání: čtvrtek 10. 4. 2014 v 18.00 hodin

Místo konání: velká sušárna domu 4567

  Program schůze:

  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení návrhu rozpočtu domu pro rok 2014 
  3. Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu – výsledek hospodaření domu  za rok 2013 
  4. Modernizace výtahu
    Členové výboru navrhují zařazení tohoto bodu na základě Inspekční zprávy o technickém a bezpečnostním stavu výtahu. Vyčleněná částka na tuto modernizaci je stanovena tak, abychom nevyčerpali celou hotovost na účtu fondu oprav (FO). U navrhované dražší varianty bude částečně využita hotovost z FO + bezúročná půjčka od zhotovitele.
  5. Různé, diskuze

 

 Informace k jednotlivým položkám budou vyvěšeny na nástěnce domu a na domovní webové stránce.

                                                                                                     Výbor SVJ

Zplnomocnění na druhé straně pozvánky.


pdf2 porovnání modernizace výtahu

pdf2 inspekční zpráva výtahu