Shromáždění SVJ - 24.5.2012

Středa, 09 Květen 2012 21:39
Tisk

pdf2  Výsledky - protokol o hlasování

Termín konání: čtvrtek 24. 5. 2012 v 18.00 hodin
Místo konání: velká sušárna domu 4567

pdf2Příloha

Program schůze:
1.Schválení programu schůze

2.Schválení návrhu rozpočtu domu pro rok 2012

3.Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu – výsledek hospodaření domu za rok 2011

4.   Informace o ukončení revitalizace domu

 

- celková výše vynaložených nákladů                             

                             - původní rozpočet                                                          4 048 604,00 Kč

                              - okna + příslušenství navíc mimo rozpočet                   +   75 889,00 Kč

                             - vícepráce                                                                      + 300 201,00 Kč

                             - méněpráce                                                                    - 166 427,00 Kč  

                             - konečné náklady                                                         4 258 267,00 Kč

-   zůstatek peněžních prostředků na účtech k 30.4.:

                             - běžný účet Fio banka                                                            199,81 Kč

                             - spořicí účet Fio banka                                                      875 291,20 Kč

                              - firemní účet u ČS                                                              3 159,50 Kč

                             - úvěrový účet u ČS                                                     - 2 976 722,14 Kč

5.Různé, diskuze

Informace k jednotlivým položkám budou vyvěšeny na nástěnce domu a na domovní webové stránce.

                                                                                                                       výbor SVJ