Shromáždění SVJ - 2. 2. 2017 v 18.00 hodin

Pondělí, 16 Květen 2016 07:33
Tisk

pdf3 Ke stažení Výsledek hlasování - protokol

 

Termín konání: čtvrtek 2. 2. 2017 v 18.00 hodin Místo konání: velká sušárna domu 4567

Program:

1. Prezence a schválení programu schůze

2. Schválení návrhu rozpočtu domu na rok 2017 (je vyvěšen na web. stránkách a na nástěnce)

3. Schválení instalace kamerového systému ve společných prostorách přízemí domu
(cena do 30 000,-Kč).
Předpokládané zabezpečené prostory: a) prostor před kolárnou, b) prostor před výtahem.

4. Schválení instalace přístupového systému na čipy
(cena zařízení do 5000,-Kč + ceny čipů, které ale budou zapůjčeny uživatelům na vratnou kauci do 50,-Kč za 1 ks).

5. Schválení zvláštních odměn pro členy výboru (za mimořádnou činnost při zabezpečení provedení akcí v období od r. 2011 – 2016 - zajištění výběrových řízení, výběr dodavatelských
firem, dohled: zateplování domu, výměna ležaté kanalizace, rekonstrukce výtahu) ve výši 3000,-Kč na jednoho člena.

6. Různé

pdf3Pozvánka. pdf

pdf3Návrh rozpočtu 2017