Shromáždění SVJ - 25. 4. 2013

Pátek, 12 Duben 2013 06:28
Tisk

pdf2  Výsledky - protokol o hlasování

 Termín konání: čtvrtek 25. 4. 2013 v 18.00 hodin

Místo konání: velká sušárna domu 4567

  Program schůze:

  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení návrhu rozpočtu domu pro rok 2013 
  3. Schválení vyúčtování nákladů a záloh na správu domu – výsledek hospodaření domu  za rok 2012 
  4. Odsouhlasení povinné výměny odečtových vodoměrů – ze zákona po 5 letech, v hodnotě do 80 tis. Kč
  5. Užívání nadbytečných sklepních prostor – schválení pronájmů.
  6. Různé, diskuze

 

 Informace k jednotlivým položkám budou vyvěšeny na nástěnce domu a na domovní webové stránce.

                                                                                                     Výbor SVJ

Zplnomocnění na druhé straně pozvánky.